16 พฤษภาคม 2563 ผอ. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/155628

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายชาติระวี สัญจร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ นายบัณฑิต ขวัญเย็น หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ออกประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน และ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้กับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านนาอิซางได้รับทราบเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามนโยบายของกรมป่าไม้ ด้านป่าชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ณ วัดนาอิซาง บ้านนาอิซาง หมู่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์