16 พฤศจิกายน 2564 แพะป้องกันไฟป่า ที่ออสเตรเลีย

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/529723

การนำแพะฝูงหนึ่งมากินหญ้าในบริเวณชายป่าที่รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และกำจัดวัชพืช แต่นี่คือการทดลองให้เป็นแนวการป้องกันไฟป่า โดยใช้ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติ