16 พฤศจิกายน 2564 ช้างสุมาตราตัวน้อยโดนตัดงวง หลังติดกับดักพรานใจร้าย

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/news/378852639

ลูกช้างในประเทศอินโดนีเซียตัวหนึ่งต้องถูกตัดงวงทิ้งบางส่วน หลังจากที่งวงของมันไปติดอยู่กับกับดักของพวกลักลอบล่าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย เจ้าหน้าที่พบลูกช้างตัวนี้ติดกับดักอยู่บนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียคาดว่า มีจำนวนช้างสุมาตราลดลงเหลือน้อยกว่า 700 ตัว ริก้า มาร์วาตี สัตวแพทย์หญิงที่ดูแลลูกช้างตัวนี้กล่าวว่า ลูกช้างป่าอยู่ในอาการวิกฤตเมื่อถูกส่งตัวมาเพื่อเข้ารับการรักษา ลูกช้างป่าอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดมาก เนื่องจากงวงเสียหายอย่างหนัก และเนื้อเยื่อของงวงของมันตายแล้ว จึงจำเป็นต้องตัดงวงของลูกช้างป่าทิ้ง เชื่อกันว่า ลูกช้างถูกโขลงของมันทิ้ง เนื่องจากสภาพของมันทรุดโทรมลงมาก

ช้างสุมาตราเพศเมียอายุ 1 ขวบตัวนี้ เป็นหนึ่งในช้างป่าสุมาตรา 700 ตัวสุดท้ายบนเกาะ นักอนุรักษ์กล่าวว่า การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนานำไปสู่การลักลอบล่าสัตว์มากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านหันไปล่าสัตว์ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ยกระดับสถานะของช้างสุมาตราจากใกล้สูญพันธุ์เป็นใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเรียบร้อยแล้ว