16 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัท ETC จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ ‘ขยะแลกกล้า’

ที่มา : กลุ่มบริษัท ETC จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ ‘ขยะแลกกล้า’ – ข่าวสด (khaosod.co.th)

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) และสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” ณ โรงเรียนวัดเรือแข่ง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า”

กลุ่มบริษัท พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดเรือแข่ง สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา กรมป่าไม้ จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน อันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัด ประดู่ป่า มะค่าโมง ขนุน ชิงชัน กระพี้เขาควาย รวงผึ้ง รวมจำนวน 100 ต้น ตลอดจนความร่วมือจากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน