16 ธันวาคม 2564 ชาวบ้านโคราชเดือดร้อน ร้องน้ำเสียไหลลงคลองชลประทาน

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/262648

ที่บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ชุมชนเบญจรงค์ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค 11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลประทานจังหวัด กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำเสียสีดำคล้ำจำนวนมากที่ไหลลงสู่คลองชลประทานบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ข่อยงาม บ้านพะไล ต.หัวทะเล อเมืองนครราชสีมา ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบลประกอบด้วย ต.หัวทะเล มะเริง พะเนาว์ พระพุทธ และหนองระเวียง ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียดังกล่าว ไม่สามารถใช้น้ำในคลองชลประทานในการทำการเกษตรได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบลดังกล่าวว่า มีน้ำเสียจำนวนมากได้ไหลลงสู่คลองชลประทาน จึงประสานทุกหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยจากการลงพื้นที่พบน้ำเสียปริมาณมากไหลลงสู่คลองชลประทานจริง จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุน้ำเสียดังกล่าวว่ามาจากที่ใด พบว่า น้ำเสียที่ไหลลงสู่คลองชลประทานบริเวณนี้นั้นไม่ใช่น้ำสารจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เป็นน้ำเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด เนื่องจากพบว่าประตูผันน้ำเสียบริเวณสถานีสูบน้ำเสียท้าวสุระนารี ที่ทำหน้าที่สูบน้ำเสียจากเขตเทศบาลทั้งหมดเข้าสู่สถานีบำบัด หรือบ่อบำบัดน้ำเสียเสียเทศบาลนคร(บึงหัวทะเล) เกิดการชำรุด ทำให้น้ำเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตรงลงสู่คลองสาธารณะโดยไม่มีการบำบัด แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝน มีน้ำในคลองมาก ทำให้น้ำจากธรรมชาติได้เจือจางน้ำเสียดังกล่าวทำให้ไม่พบว่าประตูผันน้ำชำรุด ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมาเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดไหลลงสู่คลองธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนละสิ่งแวดล้อม นายวิเชียร กล่าว