16 ธันวาคม 2563 อุตุฯโลกชี้ก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงต่อเนื่อง แม้ล็อกดาวน์โควิด-19

ที่มา:

https://www.naewna.com/inter/538903

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) แถลงว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี ๒๐๑๙ และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แม้อุตสาหกรรมจะชะลอตัว เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) องค์การฯ ระบุว่า ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นทุบสถิติใหม่ที่ ๔๑๐.๕ ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ในปี ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้นจาก ๔๐๗.๙ ส่วนต่อล้านส่วนในปี ๒๐๑๘ และ ๔๐๐.๑ ส่วนต่อล้านส่วนในปี ๒๐๑๕ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ๒๐๒๐ “การประมาณการเบื้องต้นชี้ว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีของปี ๒๐๒๐ อยู่ที่ระหว่างร้อยละ ๔.๒ – ๗.๕” องค์การฯ กล่าว “ตามมาตรฐานสากลแล้ว การลดการปล่อยก๊าซในระดับนี้จะไม่ช่วยให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลงแต่อย่างใด” “การลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับมาตรการล็อกดาวน์เป็นเพียงจุดเปลี่ยนเล็กๆ ในกราฟระยะยาวเท่านั้น เราต้องการกราฟที่ชี้ว่า ปริมาณก๊าซลดลงอย่างต่อเนื่อง” เพตเตรี ทาลัส เลขาธิการองค์การฯ เน้นย้ำ “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทว่ามันช่วยให้เรามีโอกาสดำเนินงานด้านสภาพอากาศที่ยั่งยืนและยิ่งใหญ่มากขึ้น เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ผ่านการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม พลังงาน และการขนส่งโดยสมบูรณ์”