16 ธันวาคม 2562 วิจัยการสูญเสียน้ำแข็งแอนตาร์กติกในอดีต

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1726566?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

งานวิจัยใหม่นี้พบว่า พืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตกที่ละเอียดอ่อน มีการทรุดตัวลงในช่วงฤดูร้อนเมื่อกว่าล้านปีก่อน โดยระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศยุคโบราณนั้นก็ต่ำกว่าทุกวันนี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนของมหาสมุทรมีความรุนแรงเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นักวิจัยยังเผยว่า เมื่อ 1 ล้านปีที่แล้วในมหาสมุทรโดยรอบทวีปแอนตาร์กติกา ในช่วงฤดูร้อนนั้นอุณหภูมิมหาสมุทร เฉลี่ยอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส บวกลบไม่เกิน 1.2 องศาเซลเซียส ซึ่งอุ่นกว่าทุกวันนี้ และจากการใช้ข้อมูลแบบจำลองพืดน้ำแข็งยังบ่งบอกถึงการล่มสลายที่สมบูรณ์ของพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตก และมีการละลายพืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลในโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นร้อยละ 10 ต่อทศวรรษ สิ่งที่ค้นพบทำให้นักวิจัยสนใจเพิ่มมากขึ้น ว่าน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาจะตอบสนองต่อแนวโน้มภาวะโลกร้อนอย่างไร ซึ่งมหาสมุทรทางใต้ยังคงมีการสำรวจน้อยมาก ความเข้าใจต่อมหาสมุทรแห่งนี้ก็ยังน้อย ดังนั้น การศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่การวิวัฒนาการในอดีต.