16 ธันวาคม 2562 ค้นพบพันธุ์พืชใหม่ๆ ในป่าเมืองไทย มีทั้งกล้วยไม้ สกุลหางเสือ และกะเพราก็ด้วย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1726848

ผืนป่าไทยมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะยังคงพบพืชพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน โดยเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายสมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ฯ ได้ร่วมวิจัยค้นพบพันธุ์พืชชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด โดย 1 ชนิด อยู่ในสกุลเอื้องกลีบม้วน (Liparis) ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) โดยกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกชนิดนี้ ถูกค้นพบโดยนายวินศ์ พุทธวงค์ บริเวณเขาหินปูนแถบอ่างขาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ เอื้องมรกตพุทธวงค์ Liparis buddhawongiiTetsana, Watthana & H. A. Pedersen ขึ้นบนเขาหินปูน ใบ 2 ใบ แผ่ติดดิน ขนาดไม่เท่ากัน ดอกออกเป็นช่อตั้งขึ้น ดอก 5-15 ดอก ดอกสีเขียวมรกต กลีบปากขนาดใหญ่ มีสันตรงกลางตามยาว โดยตั้งให้เป็นเกียรติแก่นายวินศ์ พุทธวงค์ ผู้ค้นพบนายสมรานกล่าวอีกว่า ขณะที่มี 5 ชนิด เป็นพืชในสกุลหางเสือ (Platostoma) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ซึ่งตนเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 23 ปี พืชชนิดใหม่จำนวน 5 ชนิดนี้ 3 ชนิด พบที่ป่าภูวัว-ภูลังกา จ. บึงกาฬ 1 ชนิดพบที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ. ชัยภูมิ และอีก 1 ชนิด พบที่ทางเข้าวนอุทยานภูล้อม อำเภอโพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี ทั้ง 5 ชนิดนี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับที่ 47 (2) หน้า 226-240 ปี 2562 ซึ่งรายละเอียดพืชชนิดใหม่มีดังนี้ 1. กะเพราถ้ำพระ Platostoma albiflorum Suddee, A. J. Paton & J. Parn. ไม้ล้มลุก พบบริเวณใกล้น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ 2. ม่วงบุศบรรณ Plato-stoma busbanianum Suddee, A. J. Paton & J. Parn.ไม้ล้มลุก พบบริเวณทางเข้าน้ำตกถ้ำพระ ทางเข้าวัดถ้ำโขง และบริเวณก้อนน้ำอ้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ

3. เหมรัตน์ภูลังกา Platostoma hemratianum Suddee, Puudjaa & Kiewbang ไม้ล้มลุก พบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกา ในเขต อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 4. ข้าวตอกภูแลนคา Platostoma ovatum Suddee, A. J. Paton & J. Parn. ไม้ล้มลุก พบบริเวณริมหน้าผา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ. ชัยภูมิ 5. ม่วงศรีโพธิ์ไทร Platostoma parnellianum Suddee, A. J. Paton & Kiewbang ไม้ล้มลุก พบบริเวณริมทางเข้าวนอุทยานภูล้อม อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

“จากการศึกษาพบว่าบริเวณป่าภูวัว-ภูลังกา เป็นพื้นที่พิเศษที่พบพืชชนิดใหม่เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพรรณไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชและเป็นชนิดใหม่ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มากกว่า 30 ชนิด ใน 15 วงศ์ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการด้านการอนุรักษ์พื้นที่ และการวิจัยต่อเนื่องต่อไป” สำหรับพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด ที่อยู่ในสกุลสาธร หรือขะเจ๊าะ (Millettia) ในวงศ์ถั่ว (Fabaceae) ได้แก่ พรรณรายภูวัว หางไหลภูวัว Millettiaphuwuaensis Mattapha & Suddee ไม้เถา พบบริเวณใกล้น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และหางไหลทุ่งใหญ่ พิไลสมราน Millettiasuddeei Mattapha & Tetsana ไม้เถา พบบริเวณลำธารหินปูน หน่วยพิทักษ์ป่ากะแง่สอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ. ตาก