16 ตุลาคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/foreign/801334

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบแผนของคณะกรรมาธิการตรวจสอบ ในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ให้ปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ จ. ฟุกุชิมะลงสู่ทะเล หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อเดือน มี.ค. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ รายงานระบุว่า น้ำเสียทั้งหมดจะผ่านกระบวนการกรองเพื่อลดสารอันตรายลงประมาณร้อยละ ๔๐ ตามข้อมูลของโยมิอุริ และการดำเนินงานดังกล่าวน่าจะเริ่มต้นได้ อย่างเร็วที่สุดคือ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอาจกินเวลานานถึง ๓๐ ปีกว่าจะเสร็จสิ้น อนึ่ง นิกเคอิให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ปริมาณน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีในโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะมีประมาณ ๑.๒๓ ล้านตัน และอ่างเก็บน้ำเสียจะเต็มความจุในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนี้ คณะทำงานได้เสนอแนวทางแก้ไข ๓ ประการคือ ๑. การระบายน้ำเสียที่ยังเหลือทั้งหมดซึ่งมีปริมาณมากถึง ๑ ล้านตันลงสู่ทะเล ๒. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอ แล้วระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ๓. การใช้กระบวนการทั้งสองแบบร่วมกัน ด้านบริษัทเทปโก ผู้บริหารโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ใช้เครื่องกรองน้ำเสียประสิทธิภาพสูงเพื่อคัดแยกสารอันตรายออกจนเกือบหมด คงเหลือเพียงทริเทียม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าต้องเป็นการบริโภคปริมาณมหาศาลจึงจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซึงะ ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อรายงานที่ออกมา ซึ่งเป็นผลจากการหารือมานานหลายปี หรือนับตั้งแต่ยุคอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ท่ามกลางกระแสต่อต้านอย่างหนักของชาวประมงในพื้นที่