16 กุมภาพันธ์ 2565 แล้งสุดรอบ 1,200 ปี นักวิทย์เผยโลกร้อนทำอเมริกาซีกแปซิฟิกเหือดแห้ง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6890825

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ทวีปอเมริกาเหนือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในสหรัฐอเมริกากำลังประสบกับภาวะแห้งแล้งที่สุดในรอบ 1,200 ปี โดยสาเหตุมาจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือโลกร้อน ที่มีพฤติกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยเร่งหลัก

ผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Nature Climate Change พบว่า สภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ ซีกตะวันตกระหว่างปี 2543 ถึง 2564 มีความแห้งแล้งมากที่สุดรอบ 1,200 ปี โดยความแห้งแล้งเมื่อปี 2564 นั้นรุนแรงอย่างมาก และคาดว่าจะเลวร้ายลงอีกในปีนี้

การศึกษายังพบว่าสาเหตุหลักของปรากฏการณ์ข้างต้นมาจากสภาวะโลกร้อนที่มีพฤติกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยเร่งหลัก ทำให้ความแห้งแล้งนั้นเลวร้ายลงถึงร้อยละ 72 เช่น ไอร้อนจากปฏิกิริยาสันดาปของเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน)