16 กุมภาพันธ์ 2565 พบคุณภาพน้ำหาดแม่รำพึง ปนเปื้อน 2 จุด

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/550579

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ ได้ลงพื้นที่ชายหาดแม่รำพึง อำเภอเมืองระยอง เพื่อติดตามปัญหาคราบน้ำมันในทะเล และตามแนวชายหาด โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ โดยพบว่าผลตรวจค่าน้ำทะเล จำนวน 2 จุด คือ บริเวณลานหินขาว และชายหาดหน้าหมู่บ้านสบายสบาย ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีค่าสารปิโตรไฮโดรคาร์บอนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง แจ้งผลการตรวจหาสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำ ไม่เกินค่ามาตรฐาน จึงสามารถนำไปปรุงอาหารรับประทานได้ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่อำเภอบ้านฉาง ไปจนถึงเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง ไม่พบสิ่งผิดปกติ ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด สำรวจพื้นที่โดยรอบ ไม่พบคราบน้ำมันแล้ว ส่วนเมือกสีเหลือง ที่พบบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านสบาย สบาย มีการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ