16 กุมภาพันธ์ 2564 เช้านี้สดใส ฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. มีแนวโน้มลดลง ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2033416

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่ตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง  ๑๙ – ๔๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง