16 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟลามเข้าป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือสูญ กว่า 100 ไร่

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378762165/

นายสำเร็จ  ภูแสนศรี   หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ  กล่าวว่า  สาเหตุที่สำคัญจาการเกิดไฟไหม้ป่านั้นเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อน  ลมพัดแรง  ประกอบกับหลังจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรเกือบทุกพื้นที่ จุดไฟเพื่อเผาซากพืชในการทำการเกษตรและขยายพื้นที่ จนทำให้เกิดไฟป่า ลุกลามเข้าสู่ พื้นที่ภูเขาต่างๆ ในอำเภอภูเรือ และได้เกิดไฟป่าลุกลาม บนภูครั่งซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดกับตัวอำเภอภูเรือและเขตเทศบาลภูเรือ เริ่มลุกลามขยายวงกว้าง จนทำให้ควันไฟและเปลวไฟนั้น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไหม้กินพื้นที่ป่าภูครั่ง ไปแล้วประมาณ 100 ไร่  ทางสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือและอุทยานฯภูเรือ  ต้องระดมสรรพกำลังออกไปทำการดับตลอด 24  ชม.