16 กันยายน 2565 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ทำกิจกรรมโครงการคืนป่าสู่ชุมชนปีที่ 3

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220915161828847

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองตาลอก บ้านละลมระไซร์ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพหลักการจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ คืนป่าสู่ชุมชน ปีที่ 3” ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด และชาวบ้านในชุมชนรอบแหล่งน้ำสาธารณะ ในการออกมาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาชุมชน และการสร้างโรงครัวพื้นฐาน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรม และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยในปีนี้มีการปลูกต้นไม้ซ่อมแซมจำนวน 800 ต้น และมีการบำรุงรักษาจากที่มีอยู่เดิมด้วย โดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าสุรินทร์ และโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ที่ต้องดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา งบสนับสนุนการสร้างกิจกรรมในชุมชน และสนับสนุนโครงการส่งเสริมนักกีฬาให้กับเยาวชนอีกด้วย