16 กันยายน 2565 ยกระดับมันสำปะหลัง สู่ไบโอพลาสติก ตั้งเป้าส่งออก 1 พันล้านบาท ในปี 67

ที่มา : https://www.thansettakij.com/economy/trade/540475

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริม และยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากมันสำปะหลัง และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังให้เป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย เนื่องจากผลผลิตในประเทศเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ยังไม่เพียงพอ การเตรียมการด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะช่วยให้ราคาสำหรับเกษตรกรในประเทศมีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายที่สินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากมันสำปะหลัง เป็นสินค้านำร่องในระยะแรกก่อน โดยได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังไปยังต่างประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2567