16 กันยายน 2564 ส่องจานสียักษ์ ทะเลสาบเกลืออวิ้นเฉิง ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

ที่มา:

https://www.naewna.com/inter/602497

ภาพทะเลสาบเกลือฤดูใบไม้ร่วงหลากสีสัน ในเมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของประเทศจีน