16 กันยายน 2563 ภัยแล้งกระทบแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางนอนแห่งเดียวของ จ. ยโสธร

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/182673

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. ยโสธร นอกจากส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกนางนอน เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของ จ. ยโสธร ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระ ต. คำน้ำสร้าง อ. กุดชุม จ. ยโสธร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ ๓ ชั้น เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวบ้าน อ. กุดชุม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ฝนไม่ตก และทิ้งช่วงนานจนทำให้ปริมาณน้ำแห้งขอดไม่เหลือความสวยงามให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และลงเล่นน้ำได้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ปกติจะมีน้ำไหลผ่านซอกหินลงสู่ลานหินกว้างด้านล่างกลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวพากันเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป และลงเล่นน้ำบริเวณแอ่งน้ำตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูกาล แต่ในปีนี้กลับไม่มีน้ำที่จะไหลผ่านซอกหินกลายเป็นน้ำตกร้าง นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไปเล่นน้ำตกก็หดหายไปหมด แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาปกติทุกปีจะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมากในช่วงเดียวกันนี้จึงเหมาะในการท่องเที่ยวเล่นน้ำตก บางปีที่น้ำตกนางนอนแห่งนี้จะมีน้ำไหลให้ได้เที่ยวชมกันยาวไปจนถึงต้นเดือน ม.ค. ของทุกปี แต่ปีนี้น้ำตกนางนอนกลายเป็นน้ำตกร้างไร้นักท่องเที่ยวมาเยือน