16 กรกฎาคม 2565 ค้นพบเหมือง “ธาตุหายาก” มหึมาในตุรกี 

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9650000066723

มีการค้นพบธาตุหายากแหล่งใหม่อยู่ในตุรกี และเป็นแหล่งใหญ่เสียด้วย ธาตุหายากเป็นโลหะซึ่งสกัดได้จากแร่ ด้วยกระบวนการสุดยาก และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟแอลอีดี ไปจนถึงยวดยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

ปัจจุบัน จีนเป็นชาติผู้ผลิตและผู้ใช้ธาตุหายากรายใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 60 ของการผลิตทั่วโลกในปี 2563 นอกจากนั้น ยังมีแหล่ง REO มากถึง 44 ล้านตัน หรือร้อยละ 37 ของส่วนแบ่งในตลาดโลกอีกด้วย ถ้าแหล่งธาตุหายาก 694 ล้านตันของตุรกีเป็น REO ทั้งหมดจริง ก็เท่ากับว่ามี REO มากกว่าที่มีการตรวจพบในโลกถึง 5.8 เท่า นี่เป็นเรื่องที่ทำให้คนวงในอุตสาหกรรรมยิ่งคาดเดาสงสัยไปกันใหญ่เกี่ยวกับความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม เรื่องการค้นพบแหล่งธาตุหายากในตุรกีนี้ กูรูแดนมังกรมองในแง่ดีว่า อาจนำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างชาติทั้งสองในอนาคต เช่น ตุรกีอาจทำบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยูกับจีน และจีนก็อาจให้บริการด้านเทคนิคแบบครบวงจรแก่ตุรกี ตั้งแต่การสำรวจ ไปจนถึงการซื้อและการจำหน่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น