16 กรกฎาคม 2564 เริ่มประชุมคณะกรรมการมรดกโลกวันนี้

ที่มา: https://tna.mcot.net/latest-news-739799

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า พิธีเปิดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยการประชุมมีจนถึงวันที่ 31 ก.ค. ซึ่งไทยจะร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับไทย คือ การพิจารณาให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะพิจารณาในวันที่ 26 ก.ค. นายวราวุธยืนยันว่า พร้อมนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเข้ารับการพิจารณาอีกครั้ง โดยประเทศไทยดำเนินการครบถ้วน ตามที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ในปี 62 ขอให้ประเทศไทยดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยง  2) การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน  และ 3) การรับฟังความคิดเห็นต่อการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก จากนั้นในปี 63 ไม่มีการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ทราบแล้ว

นายวราวุธกล่าวถึงการที่ IUCN ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในบ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยระบุว่า IUCN เป็นองค์กรที่ปรึกษาแหล่งมรดกทางธรรมชาติ จึงไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงแสดงความเห็นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงพิจารณาดีกว่า นอกจากนี้ ในปี 64 ประเทศไทยเชิญ IUCN มาติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานเพื่อนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก 3 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติภารกิจได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยเชิญผู้แทนรัฐภาคีสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลกที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านโป่งลึก–บางกลอยด้วย หากขณะนี้หน่วยงานใดต้องการลงพื้นที่อีกครั้ง ทางกระทรวงก็พร้อม นายวราวุธต่อว่า มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสซึ่งยืนยันกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาแล้ว โดยในช่วงที่คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาวาระเกี่ยวกับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในวันที่ 26 ก.ค. ช่วงเย็นตามเวลาไทย ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมจะชี้แจงต่อคณะกรรมการในทุกประเด็น