16 กรกฎาคม 2563 ฝนตกไม่ช่วยเพิ่มน้ำเขื่อนลำแชะ เหลือน้ำต่ำสุดรอบ ๒๑ ปี

ที่มา:

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ปริมาณน้ำภายในเขื่อนเหลืออยู่เพียง ๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดที่ ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของความจุกักเก็บ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนประมาณ ๓๓๐ มม. หรือประมาณร้อยละ ๓๐ ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อน ๑๒.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนที่ต่ำที่สุดในรอบ ๒๑ ปี หรือนับตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อนมา ถือเป็นสถานการณ์ที่วิกฤต แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด ทางเขื่อนไม่สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือทำนาปีได้จนกว่าจะมีน้ำเข้ามาเพิ่ม จึงอยากให้เกษตรกรอย่าเพิ่งลงมือเพาะปลูก ส่วนการทำนาปีให้เริ่มทำได้เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงปลูกข้าว เพื่อจะต้องให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักเขื่อนลำแชะยังต้องการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้สูงขึ้นอย่างน้อยต้องอยู่ที่ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพราะต้องสงวนน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ปริมาณน้ำต่ำสุดในรอบ ๒๑ ปี เขื่อนลำแชะมีความลึกเฉลี่ยเพียง ๓.๒๐ เมตรเท่านั้น แสงแดดจึงส่องลงไปถึงก้นอ่าง ทำให้สาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำเกิดปรากฎการณ์สาหร่ายบูม แต่หลังฝนตกเริ่มมีน้ำไหลลงสู่เขื่อน และทางชลประทานได้ใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟตมาปรับสภาพน้ำ ทำให้คุณภาพน้ำกลับมาเป็นปกติ