16 กรกฎาคม 2563 ผีเสื้อหางดาบ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/1890008

ผีเสื้อหางดาบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Graphium antiphates itamputi Butler อยู่ในวงศ์ PAPILIONIDAEลักษณะทั่วไป มีหนวดและตาสีดำ จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ ๑๕ มม. ลำตัวและท้องสีขาวครีมอมเหลือง มีแถบสีน้ำตาลเข้มพาดข้างลำตัวข้างละ ๑ แถบ จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ ๒๑ มม. ปีกด้านหลังพื้นปีกสีขาว ปีกคู่บนมีแถบสีดำจากขอบปีกด้านนอกถึงกลางปีก โดยมีแถบสีเขียวและขาวอยู่บนพื้นสีดำปีกคู่ล่าง ขอบปีกด้านข้างมีแถบสีดำ และปลายปีกมีหางยาว ๑๖ – ๒๒ มม. ส่วนยื่นยาวออกมาโค้งเล็กน้อยมองดูคล้ายดาบ จึงเป็นที่มาของชื่อผีเสื้อหางดาบ ส่วนปีกด้านท้องปีกคู่บนสี และลายคล้ายปีกด้านหลัง มีแถบสีเขียวอ่อนและขาวอยู่บนพื้นสีดำ ปีกคู่ล่างกลางปีกมีสีเหลืองอ่อน มีแถบและจุดสีดำบริเวณกลางปีกและขอบปีกด้านข้าง มุมปลายปีกล่างมีสีเหลือง ผีเสื้อหางดาบมีขนาดปานกลาง ขนาดจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ ๗๘ – ๘๕ มม. และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ ๔๒ – ๖๘ มม. พฤติกรรมชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ ริมลำธารที่มีทรายชื้น หรือบริเวณชายป่าที่มีแสงแดดจัด ถิ่นอาศัยมักพบเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง