16 กรกฎาคม 2563 ตรวจแนวตลิ่งแม่น้ำบางปะกงถูกกัดเซาะ

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5f0fb196e3f8e40aef45fecb

ชุมชนสนามจันทร์ ชุมชนริมแม่น้ำบางปะกง อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทราเดือดร้อน หลังถูกน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งนานกว่า ๑๐ ปี พื้นที่หลายครัวเรือนจมหายไปกับแม่น้ำเป็นวงกว้าง สภาวิศวกร และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำแนะนำวิธีบรรเทาปัญหาน้ำกัดเซาะ สภาวิศวกร พร้อมวิศวกรอาสา และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ กรมเจ้าท่าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปูพรมสำรวจความเสียหาย เพื่อหารือถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่แบบองค์รวม ผ่านการสำรวจความเสียหายของชุมชนสนามจันทร์ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการบรรเทาปัญหาน้ำกัดเซาะด้วยตนเองแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมคืนความสุขแก่ชุมชนริมแม่น้ำอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรเปิดเผยว่า ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณชายฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง และพื้นที่หลายครัวเรือนจมหายไปกับแม่น้ำเป็นบริเวณกว้าง การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องนำโครงสร้างทางวิศวกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือช่วยดักตะกอนเลนทรายชายฝั่ง และช่วยยึดแนวชายฝั่ง พร้อมผลักดันสู่ “แผนพัฒนาเสนอภาครัฐ” เพื่อเป็นโมเดลการจัดการปัญหาน้ำกัดเซาะแก่ชุมชนริมน้ำพื้นที่อื่นในอนาคต