15 เมษายน 2565 ไทยประสบความสำเร็จในการอนุบาล “เต่ามะเฟืองวัยอ่อน” 1 ใน 5 ของโลก

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000035821

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. ได้เปิดเผยผลข้อมูลความสำเร็จ ในการอนุบาล “เต่ามะเฟืองวัยอ่อน” โดยจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลก (Critically endangered) และเป็นสัตว์สงวนของไทย ซึ่งเป็นเต่าน้ำลึก ต่างกับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่น ที่ผ่านมาไม่สามารถอนุบาลเป็นเวลานานได้ เนื่องจากจะว่ายชนบ่อเลี้ยงจนติดเชื้อและเสียชีวิต

จากเอกสารทางวิชาการมีเพียงแค่ 4 ประเทศ เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเต่ามะเฟืองเกิน 1 ปี ได้แก่ ศรีลังกา อเมริกา ฝรั่งเศส และ แคนาดา และที่สำคัญในปี 2565 ขอประกาศว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 5 ของโลกที่ทำสำเร็จแล้ว ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน แหลมพันวา จ.ภูเก็ต