15 เมษายน 2564 ภาพดาวเทียม พบจุดความร้อนในไทย 157 จุด พบมากสุดในภาคเหนือ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2673966

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS)พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 157 จุด พบมากสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 61 จุด พื้นที่เกษตร 41 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 29 จุด พื้นที่เขต สปก. 11 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 10 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด โดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นพบมากที่บริเวณภาคเหนือ

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบจุดความร้อน 2,945 จุด รองลงมาเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,572 จุด และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 242 จุด ตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่บ้าง ในส่วนของกระแสลม ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกได้ในบางพื้นที่