15 เมษายน 2563 พายุฤดูร้อนถล่ม จ. บุรีรัมย์ ๒๐ อำเภออ่วม บ้านเสียหาย ๑,๖๘๐ หลัง บาดเจ็บ ๑ ราย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/486540

จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์พื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในห้วงวันที่ ๑ – ๑๒ เม.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ ๒๐ อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองบุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองหงส์ นางรอง กระสัง พลับพลาชัย พุทไธสง นาโพธิ์ บ้านด่าน สตึก ประโคนชัย คูเมือง โนนดินแดง  หนองกี่ ละหานทราย บ้านกรวด ปะคำ ห้วยราช ชำนิ และโนนสุวรรณ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ๗๐ ตำบล  ๒๗๑ หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑,๖๔๑ ครัวเรือน ๒,๔๖๕ คน บ้านเรือนพังเสียหาย ๑,๑๗๙ หลัง ยุ้งข้าว ๑๗๘ หลัง โรงเรือน ๙๑ หลัง คอกสัตว์ ๒๔๐ หลัง สถานที่ราชการ ๖ แห่ง วัด ๑๐ แห่ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ คน และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ขณะที่ทางอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งสรุปข้อมูลเสนอรายงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไป มณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ. บุรีรัมย์ นำกำลังพลร่วมกับประชาชน จิตอาสา เข้ามาให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ที่ถูกพายุฝนและลูกเห็บถล่มพัดพังเสียหาย ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

นายสัญญ์ธวัชช์  ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ หากบ้านเรือนถูกพายุพัดพังได้รับความเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินชดเชยรายละไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท หากเสียหายบางส่วนจะได้รับชดเชยตามความเสียหายจริง