15 เมษายน 2563 ช่วยสัตว์ป่า ๘ ชนิด ๒๐ ตัว ไฟป่าเชียงใหม่ ทุกตัวปลอดภัย

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/291153

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ตลอดช่วงกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีสัตว์ป่าหลายชนิดได้รับผลกระทบ และได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจำนวนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษา และอยู่ในความดูแลที่คลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) โดยผู้ที่ทราบข่าวจากโซเชียลมีเดียต่างพากันช่วยส่งสิ่งของบริจาคทั้งยารักษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการทำงานของสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ป่าดังกล่าว นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กล่าวว่า คลินิกสัตว์ป่าได้รับสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ทั้งลูกสัตว์ป่าที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง และสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บมาอยู่ในความดูแลรวม ๘ ชนิด จำนวน ๒๐ ตัว ได้แก่ อีเห็น แมวดาว ชะนี หมาไม้ นกปีกลายสกอต เหยี่ยว เบื้องต้นเวลานี้สัตว์ป่าทุกตัวปลอดภัยแล้ว และได้รับการดูแลอย่างดี โดยล่าสุดเพิ่งได้รับลูกอีเห็น ๔ ตัวที่ถูกแม่ทิ้งเนื่องจากหนีไฟป่ามาดูแล ขณะที่อีเห็นที่ได้รับบาดเจ็บจากบนดอยสุเทพนั้น แม้จะสูญเสียดวงตาไป ๑ ข้าง แต่เวลานี้อาการปลอดภัยพ้นโคม่าแล้ว สัตว์ป่าทั้งหมดจะได้รับการดูแลรักษาจนแข็งแรงสมบูรณ์ดี หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าแต่ละตัวพร้อมที่จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่า เพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติหรือไม่อย่างไร หากตัวใดมีความพร้อมก็จะทำการปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป แต่หากไม่พร้อมก็จะนำไปเลี้ยงดูไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำหรับสิ่งของบริจาคที่มีผู้ส่งมาช่วยเหลือจากทั่วประเทศนั้น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กล่าวว่า ขอบคุณและซึ้งในน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นอย่างมาก จากการที่มีสิ่งของบริจาคถูกส่งมาให้ที่คลินิกสัตว์ป่าจำนวนมาก ทั้งยาและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีเพียงพอแล้ว โดยจากนี้จะขอชะลอการบริจาคไว้ก่อนจนกว่าจะมีความจำเป็น ซึ่งบางส่วนจะมีการกระจายไปยังคลินิกสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง ๕ แห่ง ให้ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึงต่อไป