15 เมษายน 2563 จ. พัทลุงแล้งจัดน้ำแห้งขอด! ข้าวแห้งเหี่ยวเกษตรกรวอนช่วยเหลือด่วน

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/188333

จากกรณีที่ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ จ. พัทลุงเป็นเวลากว่า ๔ เดือน ส่งผลให้หลายพื้นที่ของ จ. พัทลุงประสบปัญหาภัยแล้ง มาเป็นเวลาที่ยาวนานเกษตรกร ทั้งชาวสวนและเกษตรกรชาวนาต่างประสบปัญหาดังกล่าว และสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงเรื่อยๆ น้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณแนวเขาบรรทัดจำนวน ๓ อ่าง ระดับน้ำต่ำสุดในรอบหลายปี นอกจากน้ำในลำคลองสายหลักจำนวนหลายสายที่มีต้นน้ำมาจากเขาบรรทัด เพื่อหล่อเลี้ยงพื้นสวนและนาข้าวของเกษตรกร กลับแห้งขอดเห็นเนินทราย เกษตรกรไม่สามารถนำน้ำในลำคลองมาใช้ได้เลยจนส่งผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้ ต้นไม้ผลกำลังยืนตายนอกจากนั้นนาข้าวที่ต้นข้าวกำลังออกรวงพบว่าเหี่ยวแห้งไม่มีเมล็ด เกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะพื้นที่ ต. ปรางหมู่ และ ต. เขาจียก เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับต้นๆ ของ จ. พัทลุง และมีผลผลิตที่ดีทุกฤดูกาลที่ผ่านมามีเกษตรกรทำนากว่า ๖,๐๐๐ ไร่ แต่ในฤดูกาลนี้เกษตรกรต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา น้ำในนาข้าวแห้งขอดดินแตกระแหงไม่สามารถนำน้ำจากลำเหมือง หรือน้ำในลำคลองมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เลย เนื่องแหล่งน้ำทุกแห่งก็แห้งไม่มีน้ำเช่นกัน ขณะนี้ต้นข้าวขาดน้ำรวงที่กำลังออกรวงพบว่าแห้งเหี่ยวไม่เมล็ดอยู่ภายใน เกษตรกรคาดว่าหากฝนไม่ตกหรือชลประทานไม่ปล่อยลงมาในช่วง ๑ – ๒ สัปดาห์นี้ นาข้าวทั้งหมดจะได้รับความเสียอย่างแน่นอน

เกษตรกรชาวบ้าน ต. เขาเจียก และ ต. ปรางหมู่ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุงเรียกร้องหน่วยงานที่ข้องเกี่ยวรีบช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะชลประทานฝายนาท่อม ขอให้เปิดประตูปล่อยน้ำลงสู่ลำคลองให้ไหลผ่านพื้นที่ของ ๒ ตำบลดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยขณะนี้พื้นที่ของ จ. พัทลุง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงไม่มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ดังนั้นได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ โดยเฉพาะหน่วยงานสำนักงานบรรเทาและสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุง สำรวจแหล่งน้ำพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรทั้งชาวสวนและเกษตรกรชาวนาที่กำลังประสบปัญหาในขณะนี้