15 เมษายน 2563 กะโหลกโบราณช่วยแกะรอยวิวัฒนาการ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1820556

โฮมินิน (hominins) คือ สายพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ สายพันธุ์เครือญาติบรรพบุรุษมนุษย์ หลังจากที่สายพันธุ์ของลิงชิมแปนซีได้แยกออกไปแล้ว นักวิจัยได้สังเกตเห็นสมองที่ใหญ่โตเป็นพิเศษในซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของมนุษย์อายุ ๓๐๐,๐๐๐ ปีก่อน ซึ่งก่อความสงสัยว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของวิวัฒนาการสมองในตระกูลโฮมินิน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร นักวิจัยพบอัตราการพัฒนาของสมองที่ช้าลงเริ่มขึ้นมากกว่า ๓ ล้านปีที่ผ่านมาในสายเลือด Australopithecines ที่มักจะเป็นกลุ่มมนุษย์ออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีมนักวิจัยในประเทศเอธิโอเปียค้นพบโครงกระดูกทารกโบราณที่มีกะโหลกศีรษะเกือบสมบูรณ์ อายุประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ปีก่อนในเขตทะเลทรายดิคิกา (Dikika) ทารกนี้อยู่ในสกุล และสายพันธุ์เดียวกับลูซี (Lucy) มนุษย์ออสตราโลพิเธคัส อะฟาเรนซิส (Australopithecus afarensis) ในงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ทีมนักวิจัยเผยว่าสายพันธุ์ของลูซี แสดงความคล้ายคลึงและแตกต่างที่น่าประหลาดใจระหว่างลิงชิมแปนซีกับมนุษย์ ทีมใช้เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพซินโครตรอนของสมองที่ไม่ได้กลายเป็นฟอสซิล และจำลองความเสมือนจริง ๓ มิติจนวัดพื้นที่ภายในกล่องสมองได้ ซึ่งถ่ายภาพซินโครตรอนยังพบความจริงในฟันน้ำนมของทารกโบราณ จนระบุได้ว่ามีอายุ ๘๖๑ วัน หรือราว ๒ ปี ๔ เดือน แปลว่าฟันกรามของทารกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคล้ายกับลิงชิมแปนซีและเร็วกว่ามนุษย์ปัจจุบัน แต่น่าแปลกที่อัตราการพัฒนาสมองดูจะเปลี่ยนจากเร็วกลายเป็นช้ากว่า เป็นไปได้ว่าการยืดระยะเวลาการเจริญเติบโตของสมอง ได้ช่วยยืดระยะเวลาการเรียนรู้ และอาจเป็นพื้นฐานสำหรับวิวัฒนาการที่ตามมาของสมองและพฤติกรรมทางสังคมในบรรพบุรุษของเรา