15 มีนาคม 2565 สังคมโลก : เหมืองซาโดะ

ที่มา;

https://www.dailynews.co.th/articles/853110/

เหมืองซาโดะ เป็นชื่อเรียกโดยรวมสำหรับกลุ่มเหมืองทองคำและเงิน ตั้งอยู่บนเกาะซาโดะ ใน จ.นีงาตะ ริมชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของญี่ปุ่น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กำลังเป็นศูนย์กลางแห่งล่าสุดของความขัดแย้งทางการทูตและประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ เมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฟุมิโอ คิชิดะ เสนอชื่อเหมืองซาโดะให้เข้ารับการพิจารณาจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเสนอสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งให้เข้ารับการพิจารณาจากยูเนสโก ก่อนอื่นต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสถานที่ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ บัญชีที่ว่านี้นี้เรียกว่า บัญชีรายชื่อเบื้องต้น โดยสถานที่ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ตามรายชื่อนี้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นดำเนินการดังกล่าวกับเหมืองซาโดะ เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันการเสนอชื่อเหมืองแห่งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้มีปฏิกิริยาทันที วิจารณ์การดำเนินการของรัฐบาลโตเกียว คือการเพิกเฉยต่อประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของการใช้แรงงานทาส และเรียกร้องญี่ปุ่นระงับ หรือชะลอการเสนอชื่อเหมืองซาโดะออกไปก่อน โดยในระหว่างนี้ขอให้กลับมาเจรจากันอีกครั้ง สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไปนานกว่า 75 ปีแล้ว ทว่าตอนนี้ ทั้งสองประเทศกลับมาขัดแย้งกันอีกในประเด็นเดิม นั่นคือ ญี่ปุ่นให้การชดเชย เพียงพอแล้วหรือไม่กับการเป็นฝ่ายล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในสมัยสงคราม ที่เป็นคนละประเด็นกับการตั้งกองทุนชดเชย แต่คือการเข้าใจและยอมรับความจริง หนึ่งในเหมืองซาโดะแห่งแรก เปิดดำเนินการเมื่อศตวรรษที่ 12 และเหมืองแห่งสุดท้าย ปิดตัวไปเมื่อปี พ.ศ. 2532 แต่ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งให้แก่ยูเนสโกนั้น กลับเน้นไปที่ช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2146-2410 ซึ่งเป็นช่วงที่คนงานเหมืองชาวญี่ปุ่นขุดหาทองด้วยเครื่องมือพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม ความพยายามโน้มน้าวให้ยูเนสโกยอมรับสถานที่แห่งหนึ่ง ด้วยการตีกรอบทางประวัติศาสตร์ อาจไม่ใช่การกระทำที่สมบูรณ์เท่าใดนัก ในเมืองประวัติศาสตร์ของเหมืองซาโดะมีมากกว่านั้น การบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เป็นการเคารพและให้เกียรติประวัติศาสตร์ เพราะแม้แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังส่งสัญญาณพร้อมร่วมพิจารณา หากญี่ปุ่นแก้ไขข้อมูลประกอบการเสนอชื่อเหมืองแห่งนี้ให้ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมด