15 มีนาคม 2565 ชาวบ้านทุ่มเท 40 ปี อาสาปลูกต้นไม้ร่วมกันกว่า 210 ล้านต้น

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6941353

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนเปิดเผยว่า ชาวปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอาสาด้านการปลูกต้นไม้จำนวนมาก และปลูกต้นไม้แล้วกว่า 210 ล้านต้นในช่วง 40 กว่าปีที่ผ่านมา นายหลิว ลี่ลี่ เจ้าหน้าที่สำนักป่าไม้ และสวนสาธารณะเทศบาลนครปักกิ่งกล่าวว่า อัตราความครอบคลุมของป่าไม้ในกรุงปักกิ่ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.8 เป็นร้อยละ 44.6 ระหว่างปี พ.ศ. 2523 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2564 ขณะความครอบคลุมของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 49 โดยพื้นที่สีเขียวต่อหัวในปัจจุบันอยู่ที่ 16.6 ตารางเมตร นายหลิวกล่าวว่า ปักกิ่งจัดสรรพื้นที่ราว 458 ไร่ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ อีกทั้งวางแผนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในสวนสาธารณะแห่งต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสวิถีชีวิตสีเขียวด้วย