15 มีนาคม 2564 เม่นทะเลเกยตื้นหาดป่าตองรอบ ๒ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/226529

พบเม่นทะเลจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยหาดที่บริเวณชายหาดป่าตอง บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมป่าตองเมอร์ลิน อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต เพจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุที่เม่นทะเลขึ้นมาเกยตื้นว่า ผลการตรวจสอบพบเป็นเม่นทะเลขนาดลำตัว ๘ – ๑๕ ซม. ประมาณ ๒๐๐ ตัว เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลมีค่าความเค็ม ๓๐ ppt ความเป็นกรด – ด่างเท่ากับ ๘.๐ และอุณหภูมิ ๓๒.๖ องศาเซลเซียส จากการประสานผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานเม่นทะเลทราบว่า เป็นเม่นทะเลสีแดงจุดฟ้า หากินเป็นกลุ่มตามพื้นท้องทะเล เป็นเสมือนพนักงานทำความสะอาดในระบบนิเวศ สาเหตุที่พบเม่นทะเลจำนวนมากขึ้นมาเกยตื้นที่หาดป่าตองสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากถูกคลื่นซัดเข้ามาใกล้ฝั่ง ประกอบกับเป็นช่วงน้ำเกิด (Spring tide) พบเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลระหว่างช่วงน้ำขึ้นและช่วงน้ำลงมาก เมื่อน้ำลงทำให้เม่นทะเลไม่สามารถลงตามน้ำไปได้ทัน จึงพบเกยตื้นบริเวณชายหาดดังกล่าว