15 มีนาคม 2564 ก้อนน้ำมันปริศนายังทะลักอ่าวหัวไทรต่อเนื่อง

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/227398

พื้นที่บริเวณริมหาดใน ต. หน้าสตน หัวไทร และเกาะเพชร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช มีก้อนน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง บางจุดเป็นตะกอนเม็ดขนาดเล็กถูกคลื่นซัดเข้ามาจนแนวคลื่นเป็นสีดำอย่างเห็นได้ชัด และมีกลิ่นคล้ายน้ำมันเตา หรือน้ำมันก๊าดโชยอยู่ตลอดเวลา พบก้อนน้ำมันค้างอยู่ที่บริเวณแนวหินกันคลื่นที่ห่างออกไปจากชายหาดประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ ม. แทน บริเวณชายหาดแพรกเมือง บ้านฉิมหลา ต. หน้าสตน อ. หัวไทร แม้จะถูกคลื่นซัดก้อนน้ำมันขึ้นมาบนชายหาดจำนวนมาก แต่ในช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังเต็มไปด้วยชาวบ้านที่พาลูกหลานมาพักผ่อนริมหาด ท่ามกลางบริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำมัน ขณะที่ผู้นำท้องที่ยอมรับว่า ไม่สามารถคาดหวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงปลายมรสุม ไม่มีหน่วยงานใดแสดงความรับผิดชอบหรือให้คำตอบถึงที่มาได้ ขณะเดียวกันยังพบก้อนน้ำมันที่เข้าเกยหาดในฤดูกาลนี้ลุกลามเลยไปจนถึงชายหาด อ. ระโนด อ. สทิงพระ อ. สิงหนคร จ. สงขลา อีกด้วยระยะทางที่เกิดเหตุการณ์นี้มากกว่า ๔๐ กม.

ผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งในพื้นที่ยืนยันว่า ปรากฎการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แน่นอน ไม่ใช่ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เพียงแต่ไม่มีหน่วยงานใดกล้าระบุเท่านั้นว่า เกิดขึ้นจากกิจกรรมกลางทะเลชนิดใด หรืออาจทราบแต่เป็นข้อมูลที่ถูกปกปิด นอกจากผลกระทบเชิงกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดแล้วยังมีความกังวลต่อการตกค้างของสารประกอบโลหะหนักในก้อนน้ำมันที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งกลุ่มสัตว์อาหารทะเลเศรษฐกิจที่ถูกจับขึ้นมาบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ก้อนน้ำมันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่นนี้