15 มีนาคม 2563 โครงการชลประทานตรัง พร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200315084735423

นายประเสริฐ  วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง  เปิดเผยว่า  โครงการชลประทานตรัง  ติดตามสำรวจปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด  มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 61.68 ของความจุอ่าง ขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา และอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อำเภอวังวิเศษ มีปริมาณน้ำประมาณร้อยละ 20 ของความจุอ่าง ส่วนลุ่มน้ำตรังและปะเหลียน ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง   

อย่างไรก็ตาม  โครงการชลประทานตรัง  พร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยล่าสุดได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณฝายหนองแฟบ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง เพื่อสูบน้ำมาเติมในสระน้ำหนองปลวก เพิ่มปริมาณน้ำในการผลิตน้ำประปา และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรังต่อไป