15 มีนาคม 2563 สวนสัตว์อังกฤษคืนชีวิต 800 หอยทากจิ๋ว หวิดสูญพันธ์ุ ส่งข้ามแอตแลนติกกลับบ้าน

ที่มา : https://www.xinhuathai.com/env/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95_20200315

โครงการอนุรักษ์โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการป้องกันการสูญพันธุ์ของหอยทาก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ หอยทากเบอร์มิวดาเล็ก และหอยทากเบอร์มิวดาใหญ่

หอยทากเบอร์มิวดาเล็ก จำนวน 800 ตัว ฟื้นคืนสู่ผืนโลกอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประจำสวนสัตว์เชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ช่วยกันเพาะเลี้ยงและเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

นับเป็นครั้งแรกที่หอยทากเบอร์มิวดาเล็กได้กลับคืนสู่ป่า หลังจากก่อนหน้านี้นักอนุรักษ์ประสบความสำเร็จในการส่งหอยทากเบอร์มิวดาใหญ่กลับคืนสู่ธรรมชาติ

จนถึงขณะนี้ มีหอยทากที่สวนสัตว์เชสเตอร์เพาะเลี้ยงบินจากอังกฤษมุ่งหน้าสู่เบอร์มิวดาเพื่อกระตุ้นประชากรสิ่งมีชีวิตในป่าแล้วทั้งสิ้น 10,800 ตัว