15 มิถุนายน 2565 ทช. เผยภาพ “แนวปะการังทะเลภูเก็ต” พบสมบูรณ์ปานกลาง และมีสภาพเสียหายจากอวน เชือก สายเอ็นตกปลา

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000056768

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัยทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะรังใหญ่ เกาะสิเหร่ และแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจไม่พบปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส ปะการังมีสภาพเสียหายถึงสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังและตัวอ่อนปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังวงแหวน (Favia spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ในส่วนของโรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรคดวงฟอกขาวและเนื้อเยื่อเปลี่ยนสี พบตะกอนแขวนลอยค่อนข้างมาก รวมถึงมีการปกคลุมของเห็ดทะเล (corallimorph) และสาหร่ายสีแดงเป็นบางส่วน อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบโดยทั่วไป เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาอมไข่ลายทแยง (Taeniamia fucata) ปลาผีเสื้อคอขาว (Chaetodon collare) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบโดยทั่วไป เช่น เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) เม่นดำหนามสั้น (Echinotrix calamaris) และฟองน้ำครก (Xestospongia testudinaria) นอกจากนี้ยังพบขยะในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมประมง เช่น อวน เชือก สายเอ็นตกปลา

Skip to content