15 มิถุนายน 2565 ต้นตะบัน ตำนานเกาะขายหัวเราะ ห่วงรากขาด เตรียมจำกัดนทท.

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7110777

หลังจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด และอบต.เกาะหมาก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกาะขายหัวเราะ หลังปรากฏเป็นข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปโหน นั่ง และโน้มกิ่ง ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย เมื่อตรวจด้านนอกที่เป็นรากขนาดใหญ่พบว่า รากเสียหายบางส่วน และมีรากบางส่วนงอกขึ้นมาทดแทน รวมทั้ง ลำต้นเอนลงไปกว่าปกติที่เคยเป็นอยู่เดิมในช่วง 2-3 ปีที่ก่อนจะมีการโปรโมทและประชาสัมพันธ์ โดยททท. ตราดต้องมาทบทวนในเรื่องของการส่งเสริมจุดขายทางการตลาดใหม่ของเกาะขายหัวเราะ เพื่อให้เกิดความรู้สึกสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะหารือกับสำนักพิมพ์บันลือสาส์นสร้างเรื่องราวใหม่ของต้นตะบันในเกาะขายหัวเราะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกร่วมในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการอบรมเทรนเนอร์เพื่อให้ชุมชนที่เข้ารวมอบรมสร้างเรื่องราวและเล่าเรื่องของเกาะขายหัวเราะในมุมมองใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมากด้วย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ให้นักท่องเที่ยวเป็นจิตอาสาด้วยการปลูกประการังและหญ้าทะเล เมื่อทำแล้วก็ให้เข้ามาสัมผัสเกาะขายหัวเราะได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี