15 มิถุนายน 2564 แม่น้ำยมยังแห้งขอดแล้งยาวนานกว่า 6 เดือน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/580281

ถึงแม้เข้าสู่ฤดูฝน แต่ระดับน้ำในแม่น้ำยมบริเวณหน้าเขื่อนไฮดรอลิก หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม บ้านตำบลรังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระดับน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งขอดจนเห็นหาดทรายด้านล่างของแม่น้ำ หน้าประตูน้ำกักเก็บยังแห้งขอดมองเห็นพื้นด้านล่างของเขื่อน เนื่องจากแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักแห้งตั้งแต่ต้นปี ยาวนาน กว่า 6 เดือน ไม่มีน้ำต้นทุนในการกักเก็บ แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.พิจิตร คือ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล  ช่วงเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา แม่น้ำยมมีระดับน้ำล้นตลิ่งไหลท่วม แต่เริ่มแห้งลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้แก่การทำเกษตร ที่ยังไม่สามารถใช้น้ำในแม่น้ำยมได้ และระบบนิเวศได้รับผลกระทบ