16 มิถุนายน 2564 งานยากของสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2115925

นโยบายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกคว่ำโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวสวิสที่ปฏิเสธมาตรการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 3 ข้อในการลงประชามติ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎหมาย CO2 ฉบับใหม่ถูกผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงคัดค้านร้อยละ 51.6 ในการลงประชามติทั่วประเทศ นำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของรัฐบาลสวิสที่พยายามสนับสนุนกฎหมายใหม่ซึ่งรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันรถยนต์ และการเรียกเก็บภาษีตั๋วเครื่องบิน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือครึ่งหนึ่งของปี พ.ศ. 2533 ภายในปี พ.ศ.2573 โดยใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมกับการเก็บภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิล การปฏิเสธของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ทำลายแผนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส และต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ เนื่องจากยังล้าประเทศเพื่อนบ้านในความพยายามจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า ชาวสวิสที่โดยทั่วไปมีความภาคภูมิใจในนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองมีความกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ในระหว่างที่กำลังฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า การคัดค้านในครั้งนี้จะทำให้การบรรลุเป้าหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นภารกิจที่ยากมากส่วนฝ่ายค้านกลับโต้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรับผิดชอบในการปล่อยมลพิษทั่วโลกเพียงร้อยละ 0.1 และยังแสดงความสงสัยว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร นอกจากนี้ ชาวสวิสมากกว่าร้อยละ 60 ยังปฏิเสธข้อเสนอที่จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ 2 ในโลกที่ห้ามไม่ให้ใช้ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง และยังปฏิเสธข้อเสนอเพื่อลดการใช้ โดยเปลี่ยนไปให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีต่อไป โดยฝ่ายที่สนับสนุนอ้างว่าสารกำจัดศัตรูพืชเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ ขณะที่อีกฝ่ายก็แย้งว่าการห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชจะทำให้อาหารมีราคาแพงขึ้น และยังต้องพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นอีกด้วย