15 มิถุนายน 2563 อนุสาวรีย์มายาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1868871

ก่อนหน้านี้แหล่งโบราณคดีของอาณาจักรมายาที่ชื่อว่า Ceibal หรือชื่อ Seibal คิดว่าเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุด แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบโครงสร้างขนาดยักษ์แผ่บริเวณยาวเกือบ ๑.๖ กม. แหล่งโบราณแห่งนี้เรียกว่า Aguada Fenix ตั้งอยู่ในรัฐตาบัสโกรตรงอ่าวเม็กซิโก การที่โครงสร้างแห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก ทำให้นักโบราณคดีต้องประเมินความเก่าแก่ของโครงสร้างดังกล่าวใหม่ การวิจัยนำโดยทาเคชิ อิโนมาตะ นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยว่า Aguada Fenix อาจเป็นอนุสาวรีย์เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาโบราณที่เคยพบมา จากการสำรวจทางอากาศโดยใช้วิธีการสำรวจที่เรียกว่าไลดาร์ (Light Detection and Ranging-Lidar) วัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์เพื่อสร้างรูปจำลอง ๓ มิติของลักษณะพื้นผิวโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซึ่งไลดาร์ตรวจพบความผิดปกติ และเผยให้เห็นแท่นยกระดับรูปสี่เหลี่ยมขนาดมหึมามีความสูง ๑,๔๑๓ ม. จากเหนือจดใต้และ ๓๙๙ ม. จากตะวันออกไปตะวันตก ทั้งยังขยายไปถึง ๑๕ ม. เหนือพื้นที่โดยรอบ นักโบราณคดีประเมินว่า Aguada Fenix ถูกสร้างขึ้นระหว่าง ๑,๐๐๐ – ๘๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยซ่อนอยู่มานานหลายศตวรรษ เพราะมันแบนและใหญ่มากจนดูเหมือนภูมิประเทศตามธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยประติมากรรมที่แสดงถึงชนชั้นสูง หรือสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับชาวมายาโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันซับซ้อนแห่งนี้