15 มกราคม 2565 ศกพ.เตือนช่วยลดควันดำ พบส่วนใหญ่เป็นรถรับจ้างขนาดเล็ก-กลางเกินมาตรฐาน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3132067

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า ศกพ.ได้ติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และจากข้อมูลการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในปี 2564 พบว่า รถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก จากรถที่เรียกตรวจจำนวน 234,176 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 114,888 คัน คิดเป็นร้อยละ 49.06 รถยนต์ตาม พ.ร.บ. จราจร จากรถที่เรียกตรวจจำนวน 123,640 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 60,301 คัน คิดเป็นร้อยละ 48.77

ซึ่งในวันนี้ได้มาติดตามการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ด่านถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา พบว่า ผลการตรวจควันดำมีจำนวน 39 คัน เป็นรถบรรทุก รถโดยสาร 16 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและถูกสั่งห้ามใช้ 2 คัน และรถยนต์เรียกตรวจสอบ 23 คัน มีควันดำเกินมาตรฐานและถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราว 3 ซึ่งรัฐจะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำ “ตรวจจับ ปรับจริง–ห้ามใช้รถควันดำ” บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด โดยจะตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ให้ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก ใน กทม. และปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดเมืองหลักอีกด้วย

การตั้งด่านตรวจในแต่ละครั้งแต่ละด่านต้องใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการ เพื่อเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและความโปร่งใส ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับควันดำ และขออภัยหากเกิดปัญหาการจราจรในบางครั้ง และขอให้ประชาชนให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่ามกลางฝุ่นควันดำและสภาพอากาศที่มีความร้อนสูง และขอความร่วมมือเจ้าของรถดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ เพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ซึ่งประชาชนสามารถนำรถไปตรวจสภาพซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตามศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” และหากพบรถยนต์ควันดำสามารถแจ้งได้ที่ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 กองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197 และกรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650