15 มกราคม 2564 คลองชลประทานอ่างทองแห้งขอด ทำดาดปูนร้าว กระทบชาวนา ๒ อำเภอแล้ว

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/211968

คลองชลประทานสายหลักที่รับน้ำมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผ่าน อ. โพธิ์ทอง และ อ. วิเศษชัยชาญระยะทางกว่า ๑๐ กม. ที่ส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงให้เกษตรกร แต่ปัจจุบันน้ำในคลองชลประทานแห้งขอด  ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร โดยเฉพาะบริเวณคลองชลประทานหน้าสำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง ถึงบริเวณแยกไฟแดง อ. วิเศษชัยชาญ ระยะทางกว่า ๓ กม. ในคลองชลประทานที่มีความกว้างประมาณ ๖ ม. ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค แม้แต่น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคลองชลประทาน ทำให้ดาดปูนรอยร้าว และบางแห่งเริ่มทรุดตัวแตกเป็นหลุม จ. อ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเพาะปลูกจำนวน ๖๐๔,๑๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ๑๘๘,๔๒๔ ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปีจำนวน ๑๖๗,๘๑๓ ไร่ และปลูกข้าวนาปรัง จำนวน ๒๐,๖๑๑ ไร่ โดยใช้น้ำจากระบบชลประทานในการเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง

վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11