15 มกราคม 2563 เหอหนานพบ ‘ร่องล้อ’ เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน จารึกประวัติศาสตร์ยานพาหนะ

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9630000004019

คณะโบราณคดีรายงานการค้นพบดังกล่าวในที่ประชุมซึ่งจัดโดยสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งมณฑลเหอหนาน ร่องรอยดังกล่าวฝังลึกอยู่บนท้องถนนใกล้กำแพงด้านทิศใต้ของเมืองผิงเหลียงไถที่ถูกค้นพบในปี 1980 โดยร่องรอยส่วนใหญ่นั้นมีความกว้างระหว่าง 0.1 ถึง 0.15 เมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 0.12 เมตร และรอยที่ยาวที่สุดอยู่ที่ 3.3 เมตร

นักโบราณคดีระบุว่า มีรอยล้อจุดหนึ่งที่ปรากฏแถบล้อ 2 แถบอยู่ใกล้กัน โดยมีระยะห่าง 0.8 เมตร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรอยของรถสองล้อชนิดหนึ่ง ก่อนหน้านี้ คณะนักโบราณคดีได้พบร่องล้อจำนวนมากบริเวณแหล่งโบราณคดีเอ้อร์หลี่โถว (Erlitou Relics) ในเมืองเหยี่ยนซือ มณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ยานพาหนะจีนที่มีอายุประมาณ 3,700 ปี

จากข้อมูลโบราณคดีที่มีอยู่ ยังไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่ายานพาหนะคันแรกของจีนมีลักษณะเช่นไร ทว่าฉินหลิ่ง หัวหน้าคณะโบราณคดีผิงเหลียงไถกล่าวว่า “การค้นพบร่องล้อใหม่เหล่านี้มีคุณค่าทางวิชาการอย่างมาก ต่อการศึกษาเรื่องการประดิษฐ์ล้อรถและต้นกำเนิดของยานพาหนะของประเทศจีน”