15 มกราคม 2563 อีก 2 สัปดาห์ น้ำหมด! ลำปางแล้งจัด สระประปาแห้งขอด หวั่นกระทบชาวบ้าน 2,000 คน

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8010730/

นายรัชคม พรมไพวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง เผยว่าช่วงฤดูแล้งทุกปีจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา เพราะแหล่งกักเก็บน้ำในสระน้ำของหมู่บ้านทั้ง 2 สระมีปริมาณน้ำแห้งขอด ประกอบกับในพื้นที่อยู่ห่างจากแม่น้ำวังหลายกิโลเมตร จึงไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาผลิตเป็นประปาแจกจ่ายชาวบ้าน ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี และในปีนี้ปริมาณน้ำที่กักเก็บที่จะผลิตประปาแจกจ่ายชาวบ้านอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ไม่เกินสิ้นเดือน ม.ค. นี้

นอกจากนี้ นายรัชคมยังประสานขอรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ มาใส่ในแท็งก์กลางของหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้บริโภคอุปโภคในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ไม่ใช่แค่นั้น ตนยังรายงานให้กับอำเภอวังเหนือและกรมทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้ามาสำรวจหาแหล่งน้ำในพื้นที่ จากนั้นจึงจะเสนอของบประมาณมาช่วยเหลือและสร้างแหล่งน้ำให้ชาวบ้านได้นำไปผลิตเป็นน้ำประปา และแจกจ่ายให้ชาวบ้านต่อไป