15 มกราคม 2563 “ฝุ่นพิษ” เมืองกรุงยังฟุ้งเกินมาตรฐาน 3 จุด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_575003/

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เวลา 07.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) : ตรวจวัดได้ 27-53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 3 พื้นที่ คือ 1. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ. ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. 2. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 53 มคก./ลบ.ม. และ 3.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการติดตั้งสถานีตรวจวัด PM2.5 เพิ่มเติมจำนวน 13 สถานี จากเดิมจำนวน 37 สถานี ประกอบด้วย 1. เขตดุสิต 2. เขตวัฒนา 3. เขตบางนา 4. เขตคันนายาว 5.เขตมีนบุรี 6. เขตหนองจอก 7. เขตประเวศ 8. เขตบางกอกใหญ่ 9. เขตตลิ่งชัน 10. เขตทวีวัฒนา 11. เขตหนองแขม 12. เขตบางบอน และ 13. เขตทุ่งครุ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 63 พร้อมจัดทำแอปพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (ABK) เพื่อให้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

และกรมควบคุมมลพิษ พัฒนาการแสดงผลข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงเชิงพื้นที่ โดยใช้วิธีการ Interpolation ข้อมูลผลการตรวจวัดรายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 สถานี และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 12 สถานี รวมทั้งหมด 36 สถานี โดยแสดงผลรายชั่วโมงแบบปัจจุบัน และย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ในแต่ละวันบนแผนที่ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตามพื้นที่ที่สนใจได้