15 พฤษภาคม 2565 ปล่อยเพนกวินกลับบ้าน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/569508

ศูนย์อนุบาลสัตว์มูลนิธิ มุนโด มาริโน (Mundo Marino) ในอาร์เจนตินา ได้นำเพนกวินมาเจลลัน 17 ตัว และเพนกวินร็อก ฮอปเปอร์ 1 ตัว รวมเป็น 18 ตัว ที่ช่วยเหลือมาได้จากนอกชายฝั่ง ในสภาพขาดอาหาร ขาดน้ำ ร่างกายมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส และมีภาวะปรสิตสูง ก่อนจะนำมาดูแลรักษา และให้พักฟื้นจนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดีแล้ว ทางมูลนิธิ จึงนำเจ้าเพนกวินทั้ง 18 ตัวนี้ ไปปล่อยกลับสู่ทะเลบ้านเกิด ที่บริเวณชายฝั่ง”ซาน เกลเมนเต เดล ตูยู” (San Clemente del Tuyu) ของอาร์เจนตินา ทั้งนี้ เพนกวินทั้งสองชนิดนี้ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสัตว์จำพวกที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แล้ว