15 พฤษภาคม 2565 ปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นอาหารของพะยูน

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/280584

ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมกับสมาคมรักษ์เลกระบี่กิจกรรมรักษ์เล-รักษ์ฟ้าอันดามัน ร่วมปลูกหญ้าทะเลให้พะยูน ที่บริเวณ หมู่ 3 อ่าวมะพร้าว ต.เขาทอง อ.เมือง กระบี่ เป็นแปลงแหล่งหญ้าทะเล ที่สำคัญอีกแหล่งของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ กว่า 1 พันไร่ โดยปลูกหญ้าทะเลรวมจำนวน 3,000 ต้น  เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นอาหารของพะยูน และสัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทะเลชายฝั่ง และลดภาวะโลกร้อน