15 พฤษภาคม 2564 ฟ้าผ่า “กุย” ในฤดูตกลูก ตายหมู่ 350 ตัว

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6399125

กุย หรือไซกา สัตว์ในวงศ์วัวและควายที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ ตายราว 350 ตัว ระหว่างฤดูตกลูกในคาซัคสถาน หลังชาวบ้านพบในทุ่งหญ้าสเตปป์ ทางตะวันตกของประเทศ กระทรวงนิเวศวิทยาคาซัคสถานแถลงสาเหตุการตายเกิดจากฟ้าผ่า เนื่องซากสัตว์มีร่องรอยถูกฟ้าผ่า

ทั้งนี้ กุยเป็นสัตว์ที่มีจมูกโด่งโดดเด่น เสี่ยงต่อขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยประชากรตัวเต็มวัยราว 124,000 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ในคาซัคสถานและรัสเซียในส่วนของสาธารณรัฐคามืยเกีย (ภูมิภาคคอเคซัสเหนือ) และบางส่วนในมองโกเลีย อย่างไรก็ตาม กุยยังถูกล่าเนื่องจากความต้องการนำเขาของมันมาทำยาตามแพทย์แผนจีน