15 พฤษภาคม 2563 ปภ. โคราชเร่งแจกน้ำช่วยชาวบ้านขาดน้ำกว่า ๓ เดือน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_674717/

ปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมาพบว่า น้ำแห้งขอดจนหมด ทำให้ชาวบ้าน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ต. มะค่า อ. โนนสูงกว่า ๑๔๐ หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำใช้ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา รวมระยะเวลานานกว่า ๓ เดือนแล้ว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะค่านำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง มาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน ๔ หมู่บ้าน ๕๐๐ หลังคาเรือน วันละ ๑๐ เที่ยว หรือวันละ ๖๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ นายสมาน หมอกโคกสูง อายุ ๕๙ ปี ชาวบ้านมะเกลือบอกว่า ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี แหล่งน้ำดิบในพื้นที่แห้งขอดจนหมด เพราะเป็นสระปิด ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ต้องรอคอยเพียงน้ำฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาในช่วง ๑ – ๒ เดือนนี้คาดว่า การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง ก็จะได้รับผลกระทบขาดน้ำต้นทุนใช้ผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน