15 พฤศจิกายน 2565 COP 27อียิปต์ เดินหน้าแผนระดมทุน 1 แสนล้าน ช่วยประเทศกำลังพัฒนา

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-1118953

        “วราวุธ” หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมพร้อมสู่การประชุมระดับสูง  COP27 ช่วงสัปดาห์ที่ 2
ณ เมือง
ชาร์ม เอล ชีค อียิปต์ ลุย 4 ด้าน จับตาแผนเร่งรัดการระดมเงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ช่วยประเทศกำลังพัฒนา

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม COP27
พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนไทย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าสรุปผลการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ  (Subsidiary bodies) ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการประชุม COP27

         ซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นหารือในการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMP17) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA4) ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

         โดย รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้คณะผู้แทนไทยติดตามประเด็นต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่มีผลกระทบกับประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่องค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ได้มีการเจรจาอย่างเข้มข้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) : การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการยกระดับเป้าหมายและการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น จากการประชุม COP26