15 ธันวาคม 2565 ไทยยูเนี่ยน เดินหน้าส่งมอบความรู้การจัดการขยะอาหารและโภชนาการทางอาหาร เพื่อเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา : ไทยยูเนี่ยน เดินหน้าส่งมอบความรู้การจัดการขยะอาหารและโภชนาการทางอาหารเพื่อเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร (prachachat.net)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์กชอป ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องปัญหาขยะอาหารและวิธีการที่จะสามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ รวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารส่วนเกินคืออะไร และผลกระทบของขยะอาหารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมทั้ง 2 องค์กรได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความท้าทายของขยะอาหารในประเทศไทย พร้อมแนวทางในการจัดการกับขยะอาหารแบบยั่งยืน